Är du sur eller basisk?

En grundförutsättning för att du skall kunna vara frisk är, att du har rätt pH-balans i din kropp. Och ett enkelt sätt att kontrollera om du har rätt pH-värde är att testa din morgonurin. Den bör ha ett pH-värde över 7,2, då kan kroppen lättare göra sig av med det som försurar och ditt immunförsvar fungerar bättre.


Här är några av många anledningar till varför du bör bli mer basisk.

Försurning av kroppen medför att upptagandet av syre som är så viktigt för ämnesomsättningen och uppbyggnaden av vävnader minskar. Syrebrist hos celler är en grogrund för cancer. (Denna upptäckt har Dr. Otto Warberg bland annat fått nobelpris för.) Syraöverskott anses dessutom vara muskelnedbrytande (förbränner aminosyror), och ökar risken för insulinresistens.

Frukt och grönt skapar basiska reaktioner i kroppen medan annan föda skapar en sur reaktion. Minska risken för kroppslig försurning och bli mer basisk.

Kommentera